Go to Top

Literarno veče Matice Bosne i Hercegovine

gost

književnik prof. dr. Dževad Karahasan

 prezentacija romana

„Što pepeo priča“

srijeda, 20. januara 2016. godine sa početkom u 19.30 sati
Zentrum Karl der Grosse, Erkerzimmer, Kirchgasse 14, 8001 Zürich

Bosanskohercegovački književnik i filozof dr. Dževad Karahasan rođen je Duvnu 1953. godine, dopisni je član ANUBiH i Predsjednik Društva pisaca BiH. Studij komparativne književnosti i teatrologije završio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Promovirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Rat u BiH 1992. godine zatekao ga je na mjestu profesora, kasnije dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sarajevo, gostujući profesor na univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu (Humboldt-Universitaet) i Baselu, pisar grada Graza, lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Slavistici Georg-August Univerziteta Gottingen. Piše drame, romane, pripovjetke, eseje. Učestvovao je u uređivanju sarajevske revije za kulturna pitanje “Odjek” i bio glavni urednik časopisa za teoriju i kritiku umjetnosti “Izraz” u Sarajevu. Od 2012. godine dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Član je Njemačke akademije za jezik i umjetnost.

Dobitnik je mnogih internacionalnih priznanja i nagrada, od kojih izdvajamo: Herderova nagrada, 1999. godine; Nagrada Lajpciškog sajma knjiga za evropsko razumijevanje za knjigu eseja „Knjiga vrtova“, 2004. godine; Vilenica, Srednjoevropska nagrada za književnost, 2010. godine; Nagrada Heinrich Heine 2012. godina; Goetheova medalja, 2012. godine; Počasni doktorat Univerziteta u Baselu, 2014. godine.

Knjige su mu prevedene na petnaest jezika.

Ulaz slobodan

Jezici Bosanski i Njemački / Sprachen Bosnisch und Deutsch
U nastavku je planiran mini apero sa gostom/ Anschliessend Apéro mit dem Gast

 Glavni odbor Matice Bosne i Hercegovine