Go to Top

O MATICI

MATICA BOSNE I HERCEGOVINE je društvo za prikupljanje, istraživanje, obrađivanje, publiciranje i prezentiranje kulturne i historijske baštine naroda Bosne i Hercegovine. Matica Bosne i Hercegovine je nacionalna institucija koja čuva, razvija i obnavlja našu stoljećima stvaranu kulturno-historijsku baštinu, koja je približava narodu i osigurava joj zasluženo mjesto u svakodnevnom kulturnom životu u domovini i izvan nje.

Matica je neutralna po strukturi i ciljevima rada i ne zastupa interese bilo koje društvene klase, političke partije ili religije. Stvarana je na principu masovnosti i prihvatljivosti za širok spektar naših ljudi. Matica tijesno sarađuje sa najeminentnijim predstavnicima svjetske i bh. intelektualne elite, kao i sa renomiranim institucijama vezanim za bosanskohercegovačku kulturu i historiju.

Sredstva za rad Matice osiguravaju se isključivo preko članarine njenih članova te donacijama pojedinaca ili firmi.

CILJEVI

Osnovni ciljevi prilikom osnivanja su osigurati građanima Bosne i Hercegovine u dijaspori duhovni, kulturni i privredni most sa domovinom, a istovremeno prikazati svijetu bogatstvo historijske i kulturne baštine njenih naroda.