Go to Top

GLAVNI ODBOR 2019-2021

1. KOČIĆ Hamdija – predsjednik
2. KALAMUJIĆ Aida- potpredsjednica
3. HADŽIDEDIĆ Berina – sekretar/blagajnik
4. ČOLAKOVIĆ Mensur – nauka i istraživanje
5. IDRIZOVIĆ Raim – ekonomski razvoj i istraživanje
6. ALIĆ Aydin – ekonomski razvoj i istraživanje
7. ELEZOVIĆ Adi – kultura i umjetnost
8. PERATOVIĆ Željko – kultura i umjetnost
9. CERIĆ Nedžad
10.  JOSIĆ Jelena – nauka i istraživanje
11. ĆURIĆ Borislav
12. Dr. HANJALIĆ Kemal
13. Dr. KARAHASAN Dževad
14. KAMBEROVIĆ Emina-Minka, primabalerina
15. –

NADZORNI ODBOR
1. RAYMANN Andreas
2. KALAMUJIĆ Sabina
3. WERNLE Tobias

PR/MARKETING/SOCIAL MEDIA
otvoreno

PREDSJEDNICI MATICE OD OSNIVANJA DO DANAS

1. Dr. SIMITOVIĆ Rustem 1993 – 2010 (danas počasni predsjednik Matice BiH)

2. Dipl. ing. MIĆIJEVIĆ Omer 2011 – 2012

Na osnovu Statuta, Glavni odbor (GO) Matice BiH (Matica) sastoji se od 15 članova. Na čelu GO nalazi se predsjednik Matice BiH kojeg Skupština bira na mandat od dvije godine. Potpredsjednik Matice BiH je zamjenik predsjednika i koordinator sekretarijata. Sekretarijat je načelno odgovoran za odnose s javnošću, finansije, komunikaciju sa članovima, arhiv, personalnu politiku i saradnju sa internim i vanjskim stručnjacima. Ostali članovi GO obnašaju ili su nosioci operativnih aktivnosti iz ovih oblasti:

* Ekonomski razvoj i istraživanje

* Nauka i istraživanje

* Kultura i umjetnost

* Izdavaštvo

Glavni odbor radi u okviru nadležnosti na osnovu poslovnika o radu (kojeg odobrava Skupština). Glavni odbor donosi autonomno odluke o raspodjeli zadataka po aktivnostima.