Go to Top
Begehbar Reisen Humbel & Knavs KG organizuje uz saradnju sa Maticom BiH kulturno putovanje u BiH sa fokusom na Sarajevo Film Festival u periodu od 12.08. do 20.08.2018. godine.
Iz godine u godinu ovaj kulturni događaj zbunjuje ljubitelje filma svojom popularnošću i diverzitetom.
Na raskrsnici puteva i historiskoj vjetrometini grad Sarajevo i Bosna i Hercegovina fasciniraju putnika namjernika svojim kulturološkim i prirodnim bogastvima.
Nažalost, integralni kulturni prostor BiH izložen je signifikantnim procesima erozije. Urbani milje mnogih gradova u BiH su pod pritiskom neo-liberalnih trendova.
Nivo svijesti o zaštiti prirodnih resursa i historiskog naslijeđa je još uvijek na niskom nivou.
Matica BiH će u tom kontekstu u narednom periodu posvetiti pažnju promocije očuvanja kulturološkog i prirodnog diverziteta, kao i promiciji vrijednosti diverziteta danas.
Kao i kod svih aktivnosti, realna iskustva su kritična u procesu formiranja i širenja svijesti o značaju priordnih bogastava i diverziteta.
Augustovsko kulturno putovanje u susretu SFF 2018  je prvi korak u tom pravcu.
Molimo sve članove i simpatizere da se za sva konkretna pitanja vezano za ovo putovanje obrate organizatoru putovanja, najkasnije do 15.06.2018. godine :
Begehbar Reisen Humbel & Knavs KG , Alte Hueti 28, CH-3432 Lützelflüh-Goldbach, +41(0)77 465 62 81, +386(0) 31 54 25 75, info@begehbar.org,
Više informacija o somom organizatoru, vidi: www.begehbar.org.