Go to Top
Iskreno nam je zadovoljstvo da vas pozovemo na Tribinu Matice BiH sa gostom
Dr. Walter Schenkel, koja će se održati 06.06.2018. godine,
sa početkom u 19.00 sati na Pedagoškoj akademiji Cirih u Cirihu (PH Zurich, Lagerstrasse 2).
Tema: Kulturološko obilje – opasnost ili šansa?
Globalni procesi su otvorili široku debatu o kulturološkom obilju, koja je de-facto svedena na ultimativno pitanje: Ja ili Ne! Rezultanta ovih procesa su rastući populizam i odbojnost prema drugačijem ili drugom.
U tom kontekstu 2013. godine, EU je lansirala globalni istraživački program na temu diverznih gradova. Grad Cirih je bio jedan od 16. gradova (London, Toronto, Istambul, Milano, Varšava, Roterdam, Budimpešta, itd.), koji su bili uključeni u ovaj istraživački program.
Imamo izuzetnu priliku da diskutujemo sa ključnim stručnjakom u projektu Dr. Walter Schenkel, o samom projektu i rezultatima istog, sa fokusom na Grad Cirih.
Naravno iz konteksta BiH, ova tema je više nego goruća.